❤️ Hjem Meetups Blogg Ressurser Om

Fellesskapet

Security Champions Norge er et åpent fellesskap for folk som er interessert i sikkerhetskultur og mener vi trenger mer samarbeid og deling rundt sikkerhet. Sikkerhetskultur er ikke noe du kan kjøpe – det må bygges over tid! Dessverre finnes det ingen fasit på hvordan dette gjøres, men sammen kan vi hjelpe hverandre utveksle gode og dårlige erfaringer.

Historien

Fellesskapet ble opprettet i juni 2022 etter en diskusjon på LinkedIn om NRKs kickoff for Security Champions, hvor NAV tok initiativ til å opprette Slack-workspacet «Security Champions Norge». Første samling i fellesskapet ble arrangert av NRK i september 2022, og NAV fulgte etter i november 2022 med meetup nummer to.

Første meetup, i regi av NRK Andre meetup, i regi av NAV

Artikler